Steun ons met uw gift

Landelijke Thuiszorg komt bij u thuis op die momenten waar extra hulp meer dan welkom is: een geboorte, ziekte, beperking, ouderdom of moeilijke omstandigheden.

  • U hebt bewondering voor de manier waarop onze meer dan 1.500 medewerkers elke dag, met veel plezier, warme deskundige zorg bieden aan wie het nodig heeft, en u wil dit ondersteunen?
  • U hebt zelf gebruik gemaakt van onze diensten, of u hebt familieleden of vrienden die door ons geholpen zijn, en u wilt iets terugdoen?
  • U hebt een waardevolle band met Landelijke Thuiszorg, onze missie, en onze waarden?

Wil je een overschrijving doen om de dagopvang of de werking rond jongdementie te steunen?

Landelijke Thuiszorg 
Remylaan 4b 
3018 Wijgmaal 
Rekeningnummer IBAN BE03 7300 0410 2284 
Gebruik de mededeling ‘gift’. 

Giften vanaf 40€ leveren u een fiscaal voordeel op: Wanneer het totaal van je giften aan Landelijke Thuiszorg jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Dat attest sturen wij je vóór 1 maart van het jaar volgend op de gift(en) in kwestie toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten fiscaal jaar. Op die manier recupereer je 45% van het gegeven bedrag. 


Met uw gift, steunt u:

  • de uitbouw van onze kleinschalige dagopvang. In onze CADO’s vangen we dagelijks personen met een zorgnood (ouderen, zieken, en mensen met een beperking) op in en huiselijke sfeer. Onze verzorgenden en vrijwilligers staan klaar om de cliënten een gezellige tijd te bezorgen, en de mantelzorger kan met een gerust hart een beetje op adem komen. Meer informatie over onze dagopvanginitiatieven vind je hier.
  • onze werking specifiek voor personen met jongdementie. Jongedementie treft mensen in een zeer actieve periode in hun leven. De kinderen zijn nog aan het studeren, men maakt nog volop toekomstplannen, de carrière bereikt een hoogtepunt,...en dan is er plots deze diagnosestelling. Landelijke Thuiszorg neemt het initiatief om projecten, zoals een dagopvang, te ontwikkelen die zich specifiek richten tot deze groep. Meer info vind je hier: http://www.kyma.beHartelijk dank voor uw steun