Nieuws

Landelijke Thuiszorg is voortdurend in beweging met boeiende samenwerkingen,
nieuwe initiatieven en innoverende projecten.
Hier houden we jullie op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Extra rusthuisbedden zijn niet de enige remedie

Vanmorgen haalt de studie van VUB waarin wordt aangetoond dat er in Vlaanderen een nijpend tekort is aan rustoordbedden de pers.

Landelijke Thuiszorg begrijpt zeer goed dat er nood is aan meer capaciteit voor de woonzorgcentra. Er is echter ook nood aan het aanpakken van de redenen waarom mensen er voor kiezen om opgenomen te worden in een woonzorgcentrum, terwijl ze gevoelsmatig liefst van al thuis zouden willen blijven wonen met de nodige ondersteuning.

Het is net die ondersteuning die vaak onvoldoende toereikend is, of onvoldoende bekend is.

Landelijke Thuiszorg pleit concreet voor volgende 3 aspecten:

Meer aandacht voor onaangepaste woningen

In literatuur stelt men dat 40% van de Vlaamse ouderen in een ernstig onaangepaste woning woont en 46% in een matig onaangepaste woning (De Witte et al., 2012).

Zo bevindt in slechts 41% van de huizen de slaapkamer, zowel als de badkamer en het toilet zich op het gelijkvloers (Pannecoucke & De Decker, 2015) en 72% van de ouderen dient trappen te doen alvorens ze hun woning kunnen binnengaan.

Dit stemt overeen met de praktijkervaringen van de dienst woningaanpassing van Landelijke Thuiszorg. De afgelopen 15 jaar zorgden zij er voor dat meer dan 2.200 zorgbehoevenden thuis konden blijven wonen in een aangepaste woning.

Toch krijgt dit item beleidsmatig zeer weinig aandacht, en is er geen enkele vorm van structurele financiering voorzien voor het begeleiden van zorgbehoevende personen in het aanpassen van hun woning.

 

Meer aandacht voor respijtzorg

Ook sociaal isolement van de zorgbehoevende persoon zelf en/of draagkrachtproblemen bij de mantelzorg leiden vaak tot een opname in een woonzorgcentrum.

De CADO’s formuleren hierop een antwoord. Het woord CADO staat voor Collectieve Autonome Dag Opvang. Het gaat om autonome dagopvanginitiatieven die los staan van een woonzorgcentrum. Je vindt ze dan ook niet op een grote zorgcampus, of op de site van een woonzorgcentrum.

Landelijke Thuiszorg baat 17 CADO’s uit, gewoon in de straat, meestal  in de dorpskern op een voor de al wat oudere bevolking vertrouwde plek. De werking is zeer laagdrempelig, men tracht het gewone dagelijkse leven gewoon door te trekken in de opvang.

Naast laagdrempelige dagopvang, stellen we ook meer en meer nood vast aan nachtzorg. 2 tot 3 nachten per week een oppasvrijwilliger of een verzorgende die de zorg van de mantelzorg overneemt, dat maakt dat men de thuiszorg langer kan volhouden.

 

Uitbreiding van capaciteit voor de thuiszorgvoorzieningen

Uiteraard is er de basisregel dat er voldoende capaciteit aanwezig moeten zijn in de gewone thuiszorg, b.v. de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Landelijke Thuiszorg ziet een steeds grotere verschuiving van instellingenzorg (zowel in de ouderenzorg, als zorg voor personen met een handicap), naar thuiszorg. Dit is een goede ontwikkeling, we pleiten daar ook voor. De capaciteit van de gezinszorg is echter de voorbije jaren niet toegenomen, en dit betekent dat de thuiszorg zelf geconfronteerd wordt met een tekort aan uren, en de verschuivingen niet kan opvangen.  Vanuit de thuiszorg vragen we dan ook aandacht voor bijkomende maatregelen, naast een uitbreiding van de capaciteit van rustoordbedden.

E-mail |