Borstvoedingsvriendelijke organisatie

Moedermelk is goed voor de baby, de moeder, het gezin en de maatschappij.
Het geven van borstvoeding is waardevol voor de gezondheid, maar ook op psychologisch, sociaal, economisch vlak en voor het milieu. De Wereldgezondheidsorganisatie en Unicef bevelen het geven van exclusief borstvoeding aan tot de leeftijd van zes maanden.  
Belangrijk is echter om te weten, eender hoe lang je kindje drinkt, hij of zij haalt altijd voordeel uit elke voeding aan de borst of elke voeding met moedermelk.  Elk klein beetje is goud waard!

Organisaties in Vlaanderen die goede zorg leveren op vlak van borstvoeding kunnen bekroond worden met het certificaat ‘Borstvoedingsvriendelijke Organisatie’. Hiervoor dient men het ‘Zeven Punten Plan ter Bescherming, Promotie en Ondersteuning van Borstvoeding in de Maatschappelijke Gezondheidszorg’ te implementeren in de organisatie.

Landelijke Thuiszorg bezit sinds 2009 het label van Borstvoedingsvriendelijke organisatie. Onze kraamverzorgenden zijn professioneel opgeleid om jou en je partner tijdens de kraamperiode zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen bij de voeding van je baby. Hier onder ons 7-puntenplan.


Zeven Punten Plan ter Bescherming, Promotie en Ondersteuning van Borstvoeding

  1. Alle medewerkers kennen het borstvoedingsbeleid van Kraamzorg Landelijke Thuiszorg, en krijgen dit op papier.
  2. Alle betrokken medewerkers leren de vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het beleid.
  3. Alle zwangere cliënten worden ingelicht over het belang en de praktijk van borstvoeding geven.
  4. Vrouwen die borstvoeding geven worden daarin gestimuleerd en ondersteund.
  5. Aan vrouwen die borstvoeding geven, wordt uitgelegd dat het kind tot de leeftijd van ongeveer zes maanden over het algemeen geen andere voeding nodig heeft dan moedermelk en dat de borstvoeding gecombineerd met andere voedingsmiddelen daarna kan doorgaan zolang moeder en kind dat wensen.
  6. Er wordt voorlichting gegeven over de mogelijkheden van het combineren van borstvoeding met werk of studie buitenshuis.
  7. Er worden contacten onderhouden met andere organisaties en zorgverleners, en ouders worden doorverwezen naar borstvoedingsorganisaties.